Advokatska kancelarija Antonio Brajović

February 24, 2011 :: Posted by - admin :: Category - Uncategorized

 

Specijalizacija Advokatske kancelarije je

- zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbrana u krivičnim postupcima.

- zastupanje domaćih i stranih investitora i njihovih predstavništava na području Crne Gore a i van nje.

-Savjetovanje o privrednom i trgovinskom pravu, prvenstveno u dijelu regulisanju investicija , gradjevini i privatizaciji

-pružanje pravnih usluga Vladinim i velikim domaćim i stranim kompanijama

- pružanje savjetodavnih usluga o pitanjima privatizacije u Crnoj Gori.

Delatnost Advokatske kancelarije je potpomognuta sa nekoliko stalnih saradnika koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima .

Svoje usluge Advokatska kancelarija pruža i na engleskom jeziku.

Comments are closed.